Visie en missie van AoG

Wie zijn wij?

Army of GOD is een team van christenen die graag het Goede Nieuws willen getuigen aan mensen om hun heen. Dit wordt gedaan door middel van sporten. Sporten is onze hobby en graag willen we ook tijdens sportevenementen graag onze christelijke identiteit achterlaten.

Visie

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping." (Markus 16 vers 15)

Het is de visie van Army of GOD om Het Evangelie, oftewel het Goede nieuws, te verkondigen aan een ieder die Jezus Christus nog niet persoonlijk kent.

Missie

"maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde." (Handelingen 1 vers 8)

Het is onze missie om de liefde van Jezus Christus te getuigen aan mensen, zodat iedereen de liefde van GOD voor de mensen kunnen zien.

Dit wordt door Army of GOD gedaan door middel van sport. Army of GOD is een team van spelers die allemaal de christelijke identiteit willen uitdragen.

Principes

(Efeziers 6:10-20)

 • Waarheid / Eerlijkheid
 • Rechtvaardigheid
 • Bereidheid om het Goede nieuws te vertellen/getuigen (evangelie)
 • Geloof

(1 Corinthiers 13:1-13)

 • Liefdevol

(Jozua 1 vers 9)

 • Moedig en sterk

Leer onze leden kennen! Klik op de random afbeelding hieronder, of ga naar de teams-pagina


 • 14 november
  Zaalvoetbal Ridderkerk
 • 28 november
  Zaalvoetbal Ridderkerk
 • 19 december
  Zaalvoetbal Ridderkerk
uitgebreide agenda